Son Kem Lì BBIA Last Velvet Lip Tint (Các Version)

160.000

  • Màu: #1 Extra Pure,  #2 Extra Bounce, #3 Extra Red, #4 Extra Mood, #12 Sweet Boss, #13 Serious Boss,  #14 Chill Boss, #15 Edge Boss, #17 More Pleasant, #18 More Cheerful, #19 More Dazzling, #20 More Mature,  #24 Trendy Note, #25 Final Note, #23 Romantic Note
  • Chất son kem lì bền màu suốt 7-8 tiếng.
  • Bảng màu đa dạng, nhiều tone MLBB, tone cháy, đất,…
Xóa